Opiekun tej kategorii
opiekun

Kategorie

Opiekun tej kategorii
opiekun

Niniejszy regulamin definiuje warunki zakupu diet weterynaryjnych w sklepie zoologicznym zwierzakowo.pl. 

  1. Za diety weterynaryjne uznaje się wszystkie karmy (mokre oraz suche) jak również inne preparaty, które według producenta należy stosować pod nadzorem lekarza weterynarii.
  2. Sprzedający dołoży wszelkiej staranności, aby właściwie oznaczyć diety weterynaryjne na stronie sklepu oraz poinformować klienta o możliwości negatywnych skutków ich stosowania bez konsultacji z lekarzem weterynarii. W szczególności zamieści ostrzeżenie na stronie z opisem produktu.
  3. Sprzedający nie prowadzi konsultacji na temat stosowania diet weterynaryjnych. Doboru diety oraz sposobu jej stosowania powinien dokonać lekarz weterynarii na podstawie przeprowadzonych badań zwierzęcia.
  4. Kupujący akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jest świadomy możliwych negatywnych skutków stosowania diet weterynaryjnych bez konsultacji lekarza weterynarii, a w szczególności bez wykonania odpowiednich badań umożliwiających zdiagnozowanie choroby. Niewłaściwe stosowanie diet weterynaryjnych może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia, a w szczególnych wypadkach nawet doprowadzić do jego śmierci.
  5. Kupujący akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że zwierzę dla którego kupowana jest dieta jest pod nadzorem lekarza weterynarii, który kupowaną dietę zaordynował i który będzie kontrolował efekty leczenia.
  6. Klient kupując diety weterynaryjne ma prawo do ich zwrotu do sprzedającego bez podawania przyczyny (w tym także na skutek błędu w zakupie diety weterynaryjne) na warunkach ogólnych zdefiniowanych w regulaminie sklepu.
  7. W przypadku wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zasady zakupów określone w regulaminie sklepu.